Sportliku vabavõitluse (MMA) baaskursus

Meie poolt pakutav baaskursus keskendub sportliku vabavõitluse (MMA) algteadmistele ja oskustele. 12 nädalat kestev baaskursus õpetab maasvõitlust, püstivõitlust ja lähivõitlust. Baaskursuse lõpus on sportliku vabavõitluse (MMA) algteadmiste ja oskuste füüsiline test. Maasvõitlus õpetab kontrollima vastast erinevates positsioonides, alistama liigeselukkudega ja kägistustega. Kursuse viimastel treeningutel keskendutakse käelöökide kasutamisele maasvõitluses.

Püstivõitlus õpetab liikuma, käe- ja jalalööke MMA kontekstis, ning kaitsma ennast käe- ja jalalöökide eest. Lähivõitlus õpetab erinevaid haardeid, heiteid, mahaviimisi ningmahaviimiste kaitset. Kursuse viimastel treeningutel keskendutakse  käe- ja põlvelöökide kasutamisele lähivõitluses. Baaskursuse läbinud sportlane omab algteadmisi ja oskusi kõigis kolmes võitlus distantsis.

Lisainfo:
Baaskursuse algus 15. mai 2012
Kestab 12 nädalat, 3 trenni nädalas
Teisipäev- maasvõitlus 20:00