Coaches

Andrei Senek

andrei

Senek Andrei Emerihivich- seitsmest aastast tegeles mitme võitluskunstiga, mis suures osas valmistas Andreit enam kontaktsema ja samas asjalikumaks spordiks- Kickboxinguks. Sihikindlus ja suur soov võita, tegi Andreid võitjaks ja meistriks mitmetes esivõistlustes ja riigivahelistes Kickboxingu turniirides. Tõeline võitleja hing ja ratsionaalne tehnika lubasid tal saada võitu kogenumatest võitlejatest. ng ja ratsionaalne tehnika lubasid tal saada võitu kogenumatest võitlejatest.

Sergei Vinokurov

sergeitrener

Sergei Vinokurov on tegelenud erinevate spordialadega juba varasest lapseast alates. 1992. aastal, olles 14 aastane nooruk, leidis ta oma kutsumuse võistluslikus kahevõitluses. Ajavahemikul 1994 kuni 2000 esines Sergei Vinokurov edukalt arvukatel vabariiklikel- ja rahvusvahelistel meistrivõistlustel kikcboxing´us ja ušu-sanda´s, kus ta ka võitjaks tunnistati. Erinevatel aastatel professionaalses ringis läbiviidud seitsmel võistlusel tunnistati ta kõigil seitsmel korral võitjaks ja talle omistati võitja tiitel.