Sergei Vinokurov


4.astme treener kick-poksis ja taipoksis.

Sergei VINOKUROV on tegelenud erinevate spordialadega juba varasest lapseast alates. 1992. aastal, olles 14 aastane nooruk, leidis ta oma kutsumuse võistluslikus kahevõitluses. Ajavahemikul 1994 kuni 2000 esines Sergei Vinokurov edukalt arvukatel vabariiklikel- ja rahvusvahelistel meistrivõistlustel kikcboxing´us ja ušu-sanda´s, kus ta ka võitjaks tunnistati. Erinevatel aastatel professionaalses ringis läbiviidud seitsmel võistlusel tunnistati ta kõigil seitsmel korral võitjaks ja talle omistati võitja tiitel.